Historie obce Horní Loučky


Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horních Loučkách


Obec se rozkládá v Hornosvratecké vrchovině, přibližně 6 kilometrů severozápadně od Tišnova. Žije zde kolem 300 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353. Dominantou obce je kaple Nanebevzetí Panny Marie, postavená v roce 2005. Na návsi stojí pomník padlých v 1. světové válce se jmény 9ti místních občanů. Vedle pomníku je umístěna busta Hynka Kokojana (1895 – 1945), rodáka z obce, popraveného nacisty. Autorem busty z roku 1946 je sochař Josef Baják.


V obci a okolí nalezneme i několik křížů; pískovcový kříž na návsi nese na podstavci vročení 1864, na žulové části je letopočet 1883. Mramorový kříž v polích při silnici do Kalů věnovala v roce 1920 rodina Halouzkova. Dřevěný kříž u silnice do Skryjí je datován rokem 1897. Dřevěný kříž u odbočky silnice na Kaly je z roku 1927.


V Horních Loučkách se narodil významný člověk Karel Zejda, který byl majitelem továrny na kufry Kazeto Přerov. V letech 1940 – 1943 financoval výstavbu vodovodu a kanalizace v obci.