Historie obce Skryje


Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Skryjích


Obec se nachází na okraji Křižanovské vrchoviny, přibližně 10 kilometrů severozápadně od Tišnova. Člení se na 2 části – Boudy a Skryje. V současné době má kolem 60ti obyvatel. Dříve patřila do farnosti Olší u Tišnova, od roku 2011 patří do farnosti Dolní Loučky. Je vyhledávaným místem pro turisty


První zmínka o obci pochází z roku 1358.
Dominantou obce je kaplička z roku 1928, zasvěcená svatým Cyrilu a Metodějovi, která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Obec měla rovněž školu a zvoničku.
V části Mezibrodí se nacházejí 4 funkcionalistické rodinné domy od architekta Bohuslava Fuchse, postavené v roce 1940 pro textilní továrnu společnosti Fuchs a Střelec. K továrně patřila mimo jiné i hospoda.


Mezi pamětihodnosti obce patří zaniklý hrad Skryje nebo též Hrádek, dnes na jeho místě stojí kaple, a hrad Rysov, který rovněž zanikl. Dnes jsou patrny jen zbytky valů a hradního příkopu. K hradům patřily staré mlýny. Na pravém břehu patřil k Rysovu mlýn Buchalův, na levém břehu k Hrádku mlýn Medkův, dnes Mašíčkův.