Historie obce Újezd u Tišnova


Kostel sv. Jiljí v Újezdě u Tišnova


Obec se rozkládá v Křižanovské vrchovině, přibližně 7 kilometrů severozápadně od Tišnova. Trvale zde žije 137 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350 a je spojená s Bohušem z Drahan, i když osídlení obce je starší. Ves vznikla pravděpodobně před založením kláštera Porta Coeli v Předklášteří královnou Konstancií Uherskou v roce 1232. Poprvé jsou v roce 1365 vladykové z Drahan, kteří pocházeli z Prostějovska, nazvání vladyky z Újezda.
K obci patří osada Chytalky, která dříve náležela Horním Loučkám. Poprvé se jméno Chytalky objevuje v roce 1718, po roce 1882 přešla osada do katastrálního území Újezd.


V blízkosti obce, na zalesněném hřebeni Hrádek, se nacházejí zbytky opevněného sídla ze dřeva a hlíny ze 14. století.
V roce 1892 byla v obci postavena jednotřídní škola s bytem pro učitele, která sloužila do roku 1965. V současné době je v ní obecní úřad, prodejna a místnosti pro obecní účely občanů.


U cesty ke kostelu a ve středu obce jsou dva kříže z nedvědického mramoru, postavené nákladem občanů v 80. letech 19. století.
V obci se nachází mlýn se zřízením z roku 1937. Po uzavření činnosti v roce 1948 byl v roce 1992 několik roků znovu zprovozněn. V současné době funguje jako malá vodní elektrárna.
Obci byl v roce 2005 Poslaneckou sněmovnou udělen znak a prapor.


Dominantou obce je kostel, zasvěcený svatému Jiljí. Byl postaven někdy na počátku 13. století, jak ukazují některé románské prvky. Ve věži kostela jsou dva zvony, v 1. světové válce nebyly pro své stáří zrekvírovány. Větší zvon byl ve 2. světové válce v roce 1942 snesen z věže a odvezen. Náhodou byl objeven ve skladu v Praze a v roce 1945 se vrátil na věž. V roce 1976 dokončil keramik Jiří Váp, rodák z Újezda, zastavení křížové cesty z pálené hlíny a věnoval je do kostela. V roce 1993 došlo k vloupání do kostela. Z oltáře byly odcizeny 2 cenné sošky andělů adorantů, soška Beránka Božího, soška Pražského Jezulátka, 6 kusů mosazných svícnů, obraz Panny Marie … Kostel prošel v průběhu staletí rozsáhlými přestavbami. Generální rekonstrukce filiálního kostela svatého Jiljí proběhla v letech 2012 – 2013.
Nový hřbitov navazuje na hřbitov okolo kostela. Zde se začalo pohřbívat v roce 1972.