Farnost očima farníka


Je to společenství věřících, kteří si vzájemně pomáhají, kteří dokážou držet spolu. Pojí je jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Mají jedno společné – lásku k Bohu, k tomu, který nás všechny má rád, nikdy nás neopustí, nezradí. Pomáhá nám překonat naše starosti, těžkosti a bolesti, které neseme v podobě kříže, ale dokáže se s námi i radovat. Takový je Bůh: mocný, spravedlivý, milosrdný. A my, lidé hříšní, na něho mnohdy zapomínáme a uvědomíme si to až tehdy, když nás něco zlého potká. Pak ho hledáme a prosíme o pomoc. Ale dobrý Bůh je nám vždy nablízku a jakoby nám říkal: „Nebojte se, jsem s vámi“.


Naše farnost v Dolních Loučkách se dá nazvat farností živou, společenstvím věřících, které se dokáže spojit v modlitbě a vzájemně si pomáhat.


Dominantou farnosti je kostel, zasvěcený svatému Martinovi, který je zároveň i patronem naší farnosti. V tomto Božím domě se scházíme při slavení mše svaté, oběti, ke které nás zve sám Bůh, s nímž se setkáváme v Božím slově a ve svátosti Eucharistie. Dům Boží však slouží i k jiným účelům: ke společné modlitbě růžence, křížové cesty, mariánské pobožnosti…


Od 1.8.2014 byl ustanoven správcem farnosti P. Pavel Křivý, který k nám přišel po čtrnáctiletém působení ve farnosti Podivín.


Narodili jsme se nejenom proto, abychom žili zde na tomto světě, ale také abychom jednou žili i ve věčnosti. Proto žijme podle Božího zákona, zachovávejme Boží přikázání, ať se zalíbíme Bohu a se svými skutky můžeme jednou předstoupit před Jeho tvář.


Jana Jurná